Breakfast Lectures: The Human Being and the Human Body

Hvordan skal vi tenke om mennesket? Hvilken rolle spiller kroppen i hva det er å være menneske? Hvordan griper evnen til å tenke inn i livet som kropp?

Å skille mellom kropp og sjel har lenge vært betraktet med mistro både blant filosofer og kunstnere. Men er dualismen helt og holdent en dårlig idé? Hva kan vi lære om oss selv av tendensen til å tenke i dualistiske termer om oss selv?

Skillet mellom det indre og det ytre er et sentralt tema i mye vesentlig filosofi fra det 20ende århundret. I sitt sene store verk, The Life of the Mind, understreker Hannah Arendt betydningen av at vi er synlige, at vi deltar i den synlige verden, og kommer til syne for hverandre. Dette legger hun vekt på i et verk som først og fremst skal redegjøre for hva det er å være et vesen med bevissthet, som kan tenke, har vilje, kan vurdere og felle dommer.

Ved hjelp av filosofer og forfattere som Arendt, Wittgenstein, Merleau-Ponty, Weil, Levi og Kafka vil vi i disse forelesningene forsøke å motstå fristelsen å tenke i dualistiske termer om mennesket, men på måter som gjør dualismen til en kilde til innsikt. Hver av de fire forelesningene vil bli etterfulgt av diskusjon. I tillegg til forelesningen vil det bli servert kaffe, mørk sjokolade og epler.How should we think about being human? How does the human body figure in our being human? How does the capacity to think and reflect enter into our bodily being?

Separating body and soul has long had a bad name both in philosophy and in the arts. But is dualism an entirely bad idea? What can we learn about ourselves from the tendency to think in dualistic terms? What does our tendency both in philosophy and in everyday life to disconnect the human body from the inner human being tell us about being human?

The relation between the inner and the outer world is a central theme in several of the 20th century’s major philosophical contributions. In her posthumously published masterpiece, The Life of the Mind, Hannah Arendt emphasises the importance of our appearing.  “Being and Appearing coincide,” she claims. Her aim, however, is to bring out what it is to be a thinking being. Thinking involves withdrawing from the visible world: we “close the eyes of our body.”

With assistance from philosophers and authors such as Arendt, Wittgenstein, Merleau-Ponty, Weil, Levi and Kafka, the lectures will explore images of ourselves that might help us resist dualism, but also prevent us from overcoming the body – soul split too easily. Each lecture will be followed by a conversation. In addition to words, coffee, dark chocolate and apples will be served.
  • Hosted by Anniken Greve
  • Every day at 10.00 at Mannfallet
  • Lectures will be held in English