Valdimar Jóhannsson & Crazy Bananas

Stacks Image 4

Valdimar er musiker, danser koreograf og performance kunstner fra Island. Han har tidligere gjestet festivalen med Lazyblood, sammen med Erna Ómarsdóttir, som han driver Shalala dance company sammen med.

I år holder han workshop med den lokale teatergruppa Crazy Bananas, som ledes av regissør og kulturskolelærer i Vestvågøy kommune, Mette Myhr. Tidligere har medlemmer fra gruppen  jobbet med Saila Hyttinen og Fredrik Hannestad fra Verk Produksjoner, Danser og koreograf Marianne Kjærsund, og Ann Liv Young.

Valdimar jobber for tiden med en soloforestilling om identitet, og tar med seg elementer fra dette arbeidet til arbeidet i Stamsund. Sammen med ungdommene inviterer han til åpent møte og diskusjon om kunst for og med barn og unge på lørdag, og en visning av deler av arbeidet i forestillingsform på lørdag kveld.Valdimar is a musician, dancer, choreographer and performance artist from Iceland. He has previously visited the festival with Lazyblood, together with Erna Ómarsdóttir, which he runs Shalala dance company with.

This year he will do a workshop with the local theatre company Crazy Bananas, which is lead by director and teacher Mette Myhr. Previously, members of this group have worked with Saila Hyttinen and Fredrik Hannestad from Verk Produksjoner, dancer and choreographer Marianne Kjærsund and Ann Liv Young.

Valdimar is working on a solo performance on identity. He will bring elements from this project into the workshop in Stamsund. Together with the group, he invites us to a conversation on art and youth on Saturday afternoon, and a workshop presentation later the same day.

  • Saturday 02.06.18 Teater NOR Lille: A talk on art and kids, with Valdimar Jóhannsson, Crazy Bananas, Mette Myhr and Thorbjørn Gabrielsen

  • Saturday 02.06.18 17.00 Teater NOR Lille: Workshop Presentation