Ragnhild Lie - Nail It

Stacks Image 4

Et prosjekt der Ragnhild Lie arbeider med en gruppe ungdommer fra Svarholt Skole. Løse tråder, rustne spiker, store plater. Hva vil de si og vise med disse elementene som utgangspunkt? Publikum kan følge prosessen ute i festivalområdet.

Lie har i en årrekke arbeidet prosjektbasert innenfor billedkunst, teater og kunsthåndverk. I hennes undervisningspraksis er kreativitet og ettertanke nøkkelord.Nail it is a project where Ragnhild Lie works with a group of kids from Svarholt Skole. Loose threads, rusty nails, huge plates. What do they want to tell, and show, with these elements? The audience is welcome to observe the process in the festival area.

Lie has worked for years on projects within visual arts, theatre and crafts. Creativity and afterthoughts are key words in her teaching.

INFORMATION

  • Friday 01.06.18 16.15 Workshop presentation somewhere in the Festival Area
  • Photo: Ragnhild Lie