Aase Texmon Rygh - Evighetens form

Stacks Image 6

Galleri 2 i samarbeid med Nasjonalmuseet for Kunst, Arkitektur og Design.

Opplev Aase Texmon Ryghs hovedverker! Aase Texmon Rygh er modernismens “grand old lady” i Norge, som var den første som laga abstrakte skulpturer i en alder av 27 år. Hun kom i skyggen av mannlige kunstnere som Arnold Haukeland, men i det seinere har hun fått stor anerkjennelse, på den prestisjetunge dOCUMENTA-utstillingen i Kassel i 2012 og på Nasjonalmuseet i Oslo i 2014. Utstillingen på Galleri 2 er en mindre versjon av den, men  inneholder 11 flotte skulpturer- mange som publikum også kan ta på! Det blir omvisninger for alle slags grupper under hele festivalen- ta kontakt for booking! Kom og finn roen på Evighetens form!Galleri 2 in collaboration with the National Museum of Art, Architecture and Design.

Experience the main works of Aase Texmon Rygh! At the age of 27, Aase Texmon Rygh was the very first Norwegian to produce abstract sculptures, making her the grand old lady of modernism in Norway. She was often in the shadow of her male colleagues, like Arnold Haukeland, but lately she has harvested great recognition, amongst other at the prestigious dOCUMENTA exhibition in Kassel, 2012, and at the National museum in Oslo, 2014. The Exhibition in Galleri 2 is a downscaled version consisting of 11 spectacular sculptures, some available as touching objects for the audience! There will be guided tours for different groups during the festival, so contact the gallery for booking. Come and experience tranquility at Evighetens form (the shape of eternity)!

INFORMATION

  • Exhibition at Galleri 2, open every day 12.00-18.00
  • Contact Galleri 2 for tour bookings.