Verk produksjoner - Manifest United

Stacks Image 4

Med utgangspunkt i kunstneriske manifester fra de siste hundre årene, fordyper Verk Produksjoner seg denne gangen i en orkan av skiftende ideer, endringer og kunstnerisk innsikt. Manifestene er både eksentriske og skandaløse samtidig som de kombinerer humor, visdom og alarmerende krav.

Manifest United består av en kakofoni av stemmer fra ulike kunstretninger som futurisme og ekspresjonisme via kunstbevegelser som Judson Church og Dogme 95 med streif innom både kokkekunst, performance og samtalekunst.

Verk Produksjoner er kjent for sin episke og vaudevilleaktige spillestil med satiriske og politiske undertoner som skifter mellom historiefortelling, skuespill og improvisasjon. Tilnærmingen har alltid vært å åpne opp for alle muligheter og blande ulike stiler som etablerer en sterk tilknytning med publikum og en intens følelse av her og nå. Kompaniet har satt opp en rekke forestillinger siden de startet i 1998, blant annet kritikerroste Det Eviga Leendet (2010) og Stalker (2013) som begge vant Heddaprisen for årets forestilling. Kompaniet turnerer i både inn- og utland til varm mottakelse fra både presse og publikum.Taking their cue from artist manifestos from the last century, Verk Produksjoner dives into a hurricane of changing ideas, transformations and artistic insight. The manifestos are both eccentric and scandalous, while still combining humour, wisdom and alarming demands.

Manifest United is a cacophony of voices, from all kinds of artistic practises, like futurism and expressionism, through movements like the Judson Church and Dogme 95, even touching on cooking, performance art and the art of conversation.

Verk Produksjoner is known for their epic and vaudevillian style, encompassing satire and political undertones, shifting between storytelling, theatre and improvisation. It has always been their approach to be open to all possibilities and mix different styles, establishing a firm connection with the audience and an intense experience of the moment. Since their beginning in 1998, they have produced a string of performances, among them the award winning Det Eviga Leendet (2010) and Stalker (2013) which both won the Hedda award for performance of the year. The company tours Norway and abroad, receiving praise from both critics and audience.

  • Made by: Saila Hyttinen, Fredrik Hannestad, Anders Mossling, Signe Becker, Per Platou, Tilo Hahn, Solveig Laland Mohn, Espen Klouman Høiner, Håkon Mathias Vassvik, Lea Basch, Kjersti Alm Eriksen, Jon Refsdal Moe, Pernille Mogensen, Antti Bjørn
  • Photo: Signe Becker
  • Supported by: Kulturrådet
  • Co-producers: Black Box teater (Oslo), Teaterhuset Avant Garden (Trondheim), BIT -Teatergarasjen (Bergen)

PERFORMANCES

  • Friday 01.06.18 21.00 Teater NOR
  • Saturday 02.06.18 21.00 Teater NOR
Stacks Image 12