Amund Sjølie Sveen - Nordting Lofoten

Stacks Image 4

NORDTING er - i motsetning til Storting - et Ting for Nord.
NORDTING er en folkeforsamling, en festforestilling og et politisk powerpointforedrag.
NORDTING er vodka, korps, tørrfisk og opprør.

Det er nå 4 år siden det første NORDTING gikk av stabelen.
Det er 50 år siden den første oljen ble funnet.
Det er 1000 år siden Nord ble erobret og kolonisert av Sør.

Etter å ha heist det røde flagget over hele Nord-Norge, kommer NORDTING nå endelig for første gang til Lofoten. Det er på tide. Og det finnes ikke noe bedre sted å holde NORDTING enn i et nedlagt fiskebruk på yttersiden av Vestvågøy. For dette er Nord sitt historiske øyeblikk, det er det ingen tvil om, og Lofoten er midt i sakens kjerne. Er det nå Nord skal kutte fortøyningene til sør? Er det nå Nord skal løsrive seg fra Aker Brygge, fra fiskemafiaen på vestlandet, og fra Det kongelige Norske Storting? Og hva skal vi gjøre med regionsammenslåing?

Det er på tide å spisse argumentene, det er på tide å hoppe i sjøen uten redningsvest, det er på tide å la Riksreinen vaie over landet!NORDING is, as opposed to Storting, a Ting for the North
NORDTING is a people’s congress, a gala and a political power point presentation
NORDTING is vodka, marching bands, stockfish and rebellion

It has been 4 years since the very first NORDTING
It’s been 50 years since we found our first oil
It’s been 1000 years since the North was conquered and colonized by the South

After hoisting the red flag all over Northern Norway, NORDTING finally arrives in Lofoten. About time! And there is no better place to gather than an abandoned fish factory on the outer rim of Vestvågøy. Because this is a historic moment for the North, let that be perfectly clear, and Lofoten is in the very center of the crux. Will the North finally cut its ties to the South. Is it time to break loose from Aker Brygge, from the West coast fishing mafia, and the Royal Norwegian Parliament (Storting). And what do we do with the regional merger?

It’s time to sharpen the arguments, to jump into the sea with no life vest, it’s time to let the Reindeer banner wave proudly over the land!

  • Nordtinget is lead by: Amund Sjølie Sveen
  • Featuring: Liv Hanne Haugen and Erik Stifjell (secretariat) + local guests
  • Made in collaboration with: Kleivan kunstmottak / Chris Reddy
  • Supported by: Nordnorsk kunstnersenter, NNKS

PERFORMANCES

  • Sunday 03.06.18 19.00 Kleivan kunstmottak
Stacks Image 8