Smith & Sveen - Commonism

Stacks Image 4

La oss begynne...

Commonism er en dialog mellom to kunstnere fra England og Norge, begge anerkjente innenfor sine felt. I denne iscenesatte samtalen angriper de spørsmål om nasjonalitet, inter-nasjonalitet, teater og politikk. De snakker om hvem vi er – og hvem vi kan være - i denne tiden vi lever i.

Hva betyr det å leve i verden akkurat nå? Hva skjer med dagens samfunn? Hvilken rolle spiller kunsten i alt dette? Hva er det vi deler? Hva er det som splitter oss?

Og hva kan vi gjøre?

Kom og lytt til denne samtalen!
Kom og oppdag COMMONISM!Let’s begin...

Commonism is a dialogue between two award winning theatre makers from England and Norway. In this performed conversation they ask questions about nationality, internationality, theatre and politics. They talk about who we are and who we can be in the time which we live in.

What can we do?

Come and listen to the conversation!
Come and discover COMMONISM!

  • Written and performed by: Amund Sjølie Sveen and Andy Smith
  • Co-produced by: BIT Teatergarasjen
  • Funded by: Norsk Kulturråd
  • Supported by: Lancaster Arts and Louise Blackwell
  • Photo: Andy Smith

PERFORMANCES

  • Friday 01.06.18 17.00 Scene X
  • Saturday 02.06.18 19.45 Mannfallet
Stacks Image 7