Sámi Lávdi - Pop-up Sápmi

Stacks Image 4

Lofoten er også et samisk område, mer samisk enn mange kanskje vet. Det vil kry av samisk scenekunst i uteområdene under teaterfestivalen - plutselig oppdager du den! Geriljateater, figurteater, dikt, joik, meditasjonsreiser - og mye mer. Aktørene er tilsluttet Sámi Lávdi, en organisasjon for samiske scenekunstnere og scenekunstnere som arbeider med samiske prosjekter. Gjør deg klar for en manifestasjon av samisk scenekunst! Til Stamsund kommer noen av de mest spennende utøverne som jobber innen feltet i 2018.

I Pop-up Sápmi er kunsten nomadisk, den er av og til usynlig - og av og til synlig. Sápmi kan oversettes til «Sameland» på norsk. Kulturrådskonferansen med tema «Samisk vrede» ga Sámi Lávdi inspirasjon til å fortsette satsningen på å formidle sjangerbredden i samisk kunst, og øke forståelsen av innholdet i begrepet Sápmi.

Fornorskning av samene skjedde ved å tie om forholdene. Det skjedde, og skjer stadig, en usynliggjøring av «det samiske» i landet vårt. Sápmi fantes ikke, og finnes fremdeles for mange ikke, annet enn noen få steder der oppe i Finnmark, rundt Karasjok og Kautokeino. Kunstnerne i Pop-up Sápmi i Stamsund undersøker den immaterielle og kulturelle samiske arven i Lofoten, og skaper møter og konfrontasjoner med vår fortid, samtid og framtid.Lofoten is actually a Sami area, more than most people know. During the festival, there will be a lot of Sami art all around the festival area. Guerilla theatre, puppetry, poetry, joik, meditational journeys and more. The performers are members of Sámi Lávdi, an organisation for Sami performing artists and projects. Get ready for a manifestation of Sami performing arts! Some of the scenes hottest performers will be here!

The art of Pop-up Sápmi is nomadic, sometimes invisible, sometimes visible. Sápmi often translates to “Lapland” in the English language. A previously held conference by the Norwegian Arts Council “Sami Wrath” gave Sámi Lávdi the inspiration to continue working for the wealth of expressions and further the understanding of the term Sápmi.

The Norwegianification of the Sami people was a silencing process. It happened, it is still happening, it is a process of making the Sami disappear in our country. Sápmi never existed, and for many people it still doesn’t exist, except for a few places in Finnmark, around Karasjok and Kautokeino. The artists of Pop-up Sápmi are exploring the immaterial, cultural heritage of Sami Lofoten, creates encounters and confronts our past, present and future.

PopUp Sápmi program - med forbehold om endringerTowards the inner surfaces of things
Thursday 31.05, 09.15

Friday 01.06 09.15 BADEPLASSEN ROKKVIKA
Hva rører seg bak indre hinner og ytre glimt?  Hudens avtrykk i åpen stein. Vi kommer fra solen, snart svømmer vi med havet. En performance i poetisk bevegelse med morgensvømming.
Av og med: Kristin Nango

Arbeidstittel To sea or not to see
Friday 01.06 19.10 & 22.00 TANKHOLMEN
Performance/lydinstallasjon.
«Vi er her ennå, hvor ble det av kystfiskeren under oljeboringa?» Om å vente og se, sette blikket på det som blir så feil, synliggjort ved aktørs tilstedeværelse.
Medvirkende Aktør/danser: Ada Einmo Jurgensen
komponist: Johan Sara Jr.

SOS Dobrie
Thursday 31.05 15.15 & 16.45 LAVVOEN BAK MANNFALLET
Lesning.
Publikum inviteres med til en lesning av scener fra SOS Dobrie. Dramatikerens kunstneriske prosjekt er å undersøke maktforhold og maktstrukturer i de samiske samfunn internt, og i samspill med majoritets-samfunnene.
Dramatiker og leder av lesning: Siri Broch Johansen.

Pop - up – GILDE
Thursday 31.05 KL.13.00
Friday 01.06 13.00 LAVVOEN BAK MANNFALLET
Måltid.
Lorås inviterer til fest der maten står i sentrum. Målet med Pop-up Gilde er å initiere til samtaler over maten. Tema er traumer, skam og ”-Hvor samisk, er samisk nok?”.
Idé og gjennomføring: Stina Therese Lorås
Visuell utforming: Irene Dominguez.

En Lavvoreise
Friday 01.06 15.00 & 19.00 LAVVOEN BAK MANNFALLET
Ved hjelp av joik og lyder som skapes av kunstnere inne i lavvoen blir publikum med på en meditasjonsreise dit hvor lydene og joiken bærer dem.
Idè: Mikkel Gaup
Joiker/musiker: Mikkel Gaup og Kenneth Hætta.

Staaloe - at bekjempe en kjempe
Friday 01.06 12.30
Saturday 02.06 11.50 PÅ PLATTING FESTIVALOMRÅDET
Sjanger: Figurteater for voksne og barn. Varighet 5 minutter. Tekstgrunnlag er fortelling om Staaloe. Staaloe er en mytisk figur som opptrer i sør-samisk mytologi så vel som i nordsamisk.
Produksjonen, regi: Åarjelhsaemien Teatere
Medvirkende: Marianne Karin Ulriksen Kappfjell

Varsler
Friday 01.06 12.00

Saturday 02.06 11.00 FESTIVALOMRÅDET, prosesjon stasjonær.
Tekstgrunnlag: Soldotterns död
Dikt, 5 minutters forestilling tema ild/slukende/sluknende sol. En framtids – dystopi med referanser til urgammel tekst og dagsaktuell hendelse, myndighetenes nedbrenning av Anita Gimvalls goahti/kåte.
Skuespillere/dansere: Sarakka Gaup, Elisabeth Heilmann Blind og Anitta Suikkari
Dramaturgi: Åsa Simma
Regi: Mette Brantzeg

Renen og Makten - Reindriftsloven justert etter Grisens Lov
Friday 01.06 15.30
Saturday 02.06 13.30  FESTIVALOMRÅDET
En støtteerklæring for den unge reindriftsutøveren Jovsset Ánte Sara sin kamp mot statlig overgrep, er denne pop up en stuntteater-akt som framføres som «geriljateater» på gatene.
Medvirkende: Anja Saiva Bongo Bjønstad og Anitta Katriina Suikkari, begge medlemmer av det samiske kunstnerkollektivet Dáiddadállu i Kautokeino.

Dáppe
Friday 01.06 18.00
Saturday 02.06 15.30/16.00 FESTIVALOMRÅDET
Innenforskap og utenforskap gestaltet via en tekst om ”tough love” i et kystsamfunn, og via bevegelser og joik.
I samarbeid med: Beaivváš Sámi Našunálateáhter
Tekst og regi: Hilde Skancke Pedersen
Medvirkende: Mary Sarre, Inga Márja Sarre, Anja Saiva B. Bongo

Ada Einmo Jürgensen. Jürgensen arbeider som danser, regissør og koreograf på frilansbasis. Hun er tidligere sjef for Åarjelhsaemien Teatere i Mo i Rana, og har vært sentral i en rekke oppsetninger i sørsamisk område. Hennes siste forestillinger inkluderer Klemetspelet og Elsa Laula, samt The other, som ble framført i hennes andre hjemland - India.

Mikkel Gaup. Som skuespiller fikk Mikkel Gaup sitt gjennombrudd i Veiviseren. Breaking the Waves ble i likhet med Veiviseren nominert til Oscar, og du så også Gaup i suksessen Kautokeino-opprøret. Som teaterskuespiller har Gaup tatt oppdrag både for Riksteatret og Den Nationale Scene. Ved siden av mer film, teater og ikke minst TV, har Mikkel Gaup arbeidet mye med formidling av joiken, som ligger hans hjerte nær.

Kenneth Hætta. Hætta har bred erfaring som musiker og teatermusiker, blant annet for Beaivváš Sámi Našunálateáhter. Han har markert seg som en dramatiker med en engasjert samfunnspolitisk stemme, ikke minst med stykket Reaktor på Giron Sámi Teáhter. Han er utdannet journalist og er en av journalistene som avdekket den såkalte Tysfjord-saken i VG.

Anitta Suikkari. Suikkari har gjennom flere tiår stått fram som en solid monologskuespiller. Hun har spilt på Hålogaland Teater, Agder teater, Dramatikkens hus og Ice Globe Theater i Jukkasjärvi. Fra 1990 har hun jevnlig arbeidet på Beaivváš Sámi Našunálateáhter. Suikkari har videre bakgrunn fra film og TV, og har vært nominert til både Hedda og Amanda. Hun har også erfaring som instruktør for Giron Sámi Teáhter.

Sarakka Gaup. Som 19-åring fikk Gaup sin første ansettelse på institusjonsteater, og siden har hun høstet applaus som profesjonell skuespiller, herunder på Riksteatern i Sverige og Nordic Black Theatre. Sist kunne du se henne i Vinduer av Veronica Salinas, i regi av Jon Tombre. Hun har også erfaring med film, reklame, dansekompanier, dubbing, joik, sang, diktopplesing og performance.

Mary Sarre. Sarre startet som skuespiller ved Beaivváš Sámi Našunálateáhter da teatret etablerte seg i 1983. Hun har også jobbet ved Dálvadis, Hålogaland Teater, Riksteatern og Folkteatern. Sarre har tatt for seg flere ulike retninger innenfor scenekunst, blant annet fysisk teater, joik, fortellerteater, sang og mer tradisjonelt teater. På lerretet har du sett henne i Jernanger og på TV medvirket hun nylig i serien Elven.

Mette Brantzeg. Brantzeg er tidigere medlem i den frie sceniske gruppen Sampo Teater, teatersjef ved Sogn og Fjordane Teater og leder av Norsk Dramatikkfestival. Hun er en erfaren frilansinstruktør og har hatt regioppdrag ved en rekke nasjonale og regionale teatre. For Beaivvaš Sámi Nasjunálateáhter har hun blant annet regissert Job Girji (Bibelen), Rievssatčivga av Jens Martin Mienna, Gurut guvlui Heahtás av Siri Broch Johansen og Soames lea boahtimen av Jon Fosse.

Hilde Skancke Pedersen. Pedersen er forfatter, designer og scenograf. Hun kan vise til en omfattende virksomhet i det samiske scenekunstfeltet. I den senere tid har hun også søkt kunstneriske uttrykk gjennom performance. Hennes teaterstykke Vardøger - Vaigasat ble oppført på Festspillene i Nord-Norge. Hun dramatiserte Laila Stiens roman Vekselsang for Beaivváš Sámi Našunálateáhter.

Johan Sara jr. Sara er en samisk musiker, skuespiller og utøver av samtidsmusikk med røtter i samisk tradisjon. Sara har komponert musikk for flere scenekunstforestillinger. Sara arbeider nå med siste CD-utgivelse i en trilogi som tar oss med til den sjøsamiske verden. Musikken illustrerer samspillet mellom menneske og natur i et hardt og lunefullt klima.

Anja Saivo Bongo Bjørnstad. Bjørnstad har sin utdanning fra Kunsthøgskolen i Oslo og jobber som frilansskuespiller. For tiden er hun ansatt på Beaivváš Sámi Našunálateáhter i oppsetningene Mávssaheapmi/Hevn av Sven Henriksen, Dá lea mun -This is me av Nils Rune Utsi/Rawdna Carita Eira, og Snøfrid ja Harald av Arne Berggren. Hun har hatt engasjement ved Hålogaland Teater, medvirket i spillefilmen Glassdukkene av Nils Gaup, og i TV-seriene Dag og Monster på NRK1.

Ingá Márjá Sarre. Sarre er skuespiller, joiker og sanger fra Finnmarksvidda. Hun jobber som skuespiller i både film, TV og teater, i tillegg har hun stemmen i animasjonsserier for barn. Hun debuterte som skuespiller i TV-serien Skáidi på NRKs Midt i smørøyet. Siden har hun blant annet spilt i film og ikke minst vært et av midtpunktene i et titall produksjoner ved Beaivváš Sámi Našunálateáhter. Sarre har en bachelor i teaterproduksjon og skuespillerfag ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Stina Therese Loraas Hessa. Hessa er utdannet danser ved Ballettakademiet i Göteborg, men jobber i et bredt spekter innen scenekunst. Hennes anliggende er identitetsrelatert, med natur og ånd som hovedperspektiv. Hessa integrerer joik, bevegelse og installasjon i uttrykket. I det siste har hun vært aktuell med sine produksjoner Da sola ble borte, Envegsbillett og ikke minst Arv, som ble vist på Aranyak Natyadal Theater Festival i Bangladesh i vinter.

Elisabeth Heilmann Blind. Heilmann Blind har røtter i Sisimiut på Grønland, og har skuespillerutdanning fra Danmark og Japan (Kazuo Ohno og Kanze Hideo). Hun har vært fast ansatt skuespiller ved Giron Sámi Teáhter og har mye erfaring fra samisk scenekunst. Heilmann Blind har vært gjesteskuespiller på Silamiut Teater i Grønland, Tukaq-teatret i Danmark, og Beaivváš Sámi Našunálateáhter. Hun har også erfaring fra ledelse innen kunstfeltet.

Åsa Maria Gabriella Simma. Simma er en svensk-samisk regissør, skuespiller, joiker og manusforfatter. Fra niårsalderen turnerte hun med Nils-Aslak Valkeapää i Finland og Norge som joiker. Utdanningen tok hun ved Tukaq i Danmark. Hun var kunstnerisk leder for teatergruppen Dálvadis, grunnlagt 1971, i Kiruna, og har jobbet internasjonalt med samisk kultur. I dag er hun teatersjef ved Giron Sámi Teáhter.

Siri Broch Johansen. Johansen er en samisk forfatter, dramatiker, sanger og språkarbeider fra Tana. Hun har oversatt/gjendiktet en rekke av Leonard Cohens sanger til nordsamisk, og produsert musikkteaterforestilling. Beaivváš Sámi Našunálateáhter har vist stykket hennes Gurut guvlui Heahtás. Hun jobber nå med nye scenetekster. Johansen har en mastergrad i teater fra Kunsthøgskolen i Oslo.

Kristin Nango er en bevegelseskunstner, performanceartist og terapeut med en kroppslig og filosofisk tilnærming til materie og opplevelse. Hennes arbeid er basert i bevegelse, fysisk poesi og performancekunst som ofte er inspirert av butohdans, improvisasjon, og menneskets forhold til naturen og det “ikke-menneskelige”. Nango er bosatt i Oslo hvor hun gir undervisning i poetisk bevegelse og opererer som kunstner i kunstnerkollektivet Oslo Butohlaboratorium som hun driver i samarbeid med fem andre kunstnere. Hun er også initiativtager til Laboratorium som er et utforskende multikunstnerisk forum for performance og scenekunst i Oslo. Kristin har en MA i danse - og bevegelsesterapi og har studert butoh både i Japan og Europa, med særlig Yoshito Ohno, Mushimaru Fuijeda, Anita Saji og Joan Laage som viktige inspirasjonskilder og lærere.
Ada Einmo Jürgensen. Jürgensen is a freelance dancer, director and choreographer. She is the former artistic director of Åarjelhsaemien Teatere in Mo i Rana, and has been a central figure in many productions in the south Sami area. Her latest performances include Klemetspelet, Elsa Laula and The Other, which was produced in her other home country, India.

Mikkel Gaup. Mikkel Gaup made his breakthrough as an actor in the acadamy award nominated film Veiviseren. Breaking the Waves, also nominated for the oscars, and Kautokeino-opprøret are two other successful films in which he performed. As a theatre actor Gaup has worked with Riksteatret and Den Nasjonale Scene. Next to film, theatre and TV, Mikkel has been a champion for joik, which is an important expression to him.

Kenneth Hætta. Hætta is an experienced musician and theatre musician. Among others, he has played with Beaivváš Sámi Našunálateáhter. He is also a politically conscious playwright, known for Reaktor, a piece performed at Giron Sámi Teáhter. With a background in journalism, he is one of the team who uncovered the so-called Tysfjord Case, in the newspaper VG.

Anitta Suikkari. Through decades Suikkari has shown herself as one of our best monologue actresses. She has performed at Hålogaland Teater, Agder teater, Dramatikkens hus and Ice Globe Theater in Jukkasjärvi. She has been a regular at Beaivváš Sámi Našunálateáhter since 1990. Her background also encompasses film and TV, and she has nominations for Hedda and Amanda awards. She has also been instructor for Giron Sámi Teáhter.

Sarakka Gaup. As a 19 year old, Gaup had her first gig at one of Norway’s national theatres, and ever since she has been a successful professional actress in Riksteatern in Sweden and Nordic Black Theatre, among others. Her latest piece was Vinduer by Veronica Salinas, directed by Jon Tombre. She also has experience from film, commercials, dance, voice acting, joik, singing, poetry and performance.

Mary Sarre. Sarre was one of the founding actresses at Beaivváš Sámi Našunálateáhter in 1983. she has also worked with Dálvadis, Hålogaland Teater, Riksteatern and Folkteatern. Sarre has ventured into several fields of theatre work, like physical theatre, joik, storytelling, song and traditional theatre. She is featured in the film Jernanger, and she was recently in the TV production Elven.

Mette Brantzeg. Brantzeg is a former member of the independent company Sampo Teater, director of Sogn og Fjordane Teater and head of Norsk Dramatikkfestival. She is an experienced freelance instructor, who has directed at many national and regional theatres. Productions for Beaivvaš Sámi Nasjunálateáhter include: Job Girji from the Bible, Rievssatčivga by Jens Martin Mienna, Gurut guvlui Heahtás by Siri Broch Johansen and Soames lea boahtimen by Jon Fosse.

Hilde Skancke Pedersen. Pedersen is a writer, designer and visual artist, with comprehensive experience in the Sami performing arts field. Lately she has also been working with performance. Her play Vardøger – Vaigasat was performed at Festspillene i Nord-Norge. She also dramatized Laila Stien’s novel Vekselsang for Beaivváš Sámi Našunálateáhter.

Johan Sara jr. Sara is a musician, actor and contemporary music performer with Sami roots. Sara has composed music for many stage productions. He is now working on the third and final CD in a series visiting maritime Sami culture. The music illustrates the interplay between mankind and nature in a harsh and unpredictable climate.

Anja Saivo Bongo Bjørnstad. Bjørnstad is a freelance actress, with a degree from Kunsthøgskolen i Oslo. She is employed by Beaivváš Sámi Našunálateáhter for the productions Mávssaheapmi/Hevn by Sven Henriksen, Dá lea mun -This is me by Nils Rune Utsi/Rawdna Carita Eira, and Snøfrid ja Harald av Arne Berggren. She has worked at Hålogaland Teater, featured in the movie Glassdukkene by Nils Gaup, and in the TV-series Dag and Monster on NRK1.

Ingá Márjá Sarre. Sarre is an actress, a joiker and a singer from Finnmarksvidda. She acts in film, TV and theatre, as well as voice acting in children’s animation. Her debut was in the TV-show Skáidi in NRK’s Midt i smørøyet. She has since worked with film and starred in many productions with Beaivváš Sámi Našunálateáhter. Sarre has a Bachelor degree in theatre and acting from Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Stina Therese Loraas Hessa. Hessa graduated from Ballettakademiet in Göteborg, and works in a wide array of performing arts. She has an interest in identity and perspectives of spirit and nature. Hessa integrates Joik, movement and installation in her works. Her recent productions are Da sola ble borte, Envegsbillett and of course Arv, which was performed at Aranyak Natyadal Theater Festival in Bangladesh this winter.

Elisabeth Heilmann Blind. Heilmann Blind has roots in Sisimiut, Greenland. She has her performing degree from Denmark and Japan (Kazuo Ohno and Kanze Hideo). She was employed by Giron Sámi Teáhter, and is experienced within Sami performing arts. Heilmann Blind has been a guest actress at Silamiut Teater in Greenland, Tukaq-teatret in Danmark, and Beaivváš Sámi Našunálateáhter. She also has management experience in the arts.

Åsa Maria Gabriella Simma. Simma is a Swedish Sami director, actress, joiker and scriptwriter. From the age of nine, she toured with Nils-Aslak Valkeapää in Finland and Norway as a joiker. He formal education is from Tukaq in Denmark. She was the artistic director for the company Dálvadis founded in Kiruna in 1971. And has worked internationally with Sami culture. As of now she is the artistic director of Giron Sámi Teáhter.

Siri Broch Johansen. Johansen is a Sami writer, playwright, singer and language worker from Tana. She has translated many of Leonard Cohens songs to Northern Sami, and produced a musial theatre piece. Beaivváš Sámi Našunálateáhter has produced her piece Gurut guvlui Heahtás. She is currently working with new dramatic text. Johansen has an MA from Kunsthøskolen in Oslo.

Kristin Nango is a motion artist, performance artist and therapist with a physiological and philosophical approach to matter and experience. Her work is based in movement, physical poetry and performance art, often inspired by butoh dance, improvisation and man’s relationship to nature and the “non-human”. Nango lives in Oslo, where she teaches poetic movement and works as an artist in the Oslo Butohlaboratorium collective, which she runs with five other artists. She is also one of the founders of Laboratorium, which is an explorative multi artistic forum for performance and performing arts in Oslo. Kristin has a MA in dance and movement therapy, and she has studied butoh in both Japan and Europe. Important teachers and sources of inspiration are Yoshito Ohno, Mushimaru Fuijeda, Anita Saji and Joan Laage.

Stacks Image 36
Stacks Image 38
Stacks Image 40
Stacks Image 44
Stacks Image 46
Stacks Image 48
Stacks Image 50
Stacks Image 52
Stacks Image 56