Nordland Teater - Sona/Zona

Stacks Image 4

Nazistenes raseideologi førte til at de andre ble dehumanisert og fratatt sitt menneskeverd. Med utgangspunkt i russiske krigsfangers bygging av Nordlandsbanen presenterer Nordland Teater en forestilling om voldens mentalitet.

Fangeleirene mellom Mo i Rana og Fauske ble etablert for å utnytte arbeidskraften til russiske krigsfanger. Omgitt av de samme fjellene vi ser opp på i dag prøvde fangene å holde ut. Grov vold, bitende kulde og sult tok livet av mange krigsfanger som etter Genèvekonvensjonen hadde krav på beskyttelse. Hitler og nazistene delte opp mennesker i herrefolk og undermennesker og rangerte dem etter rase. Dette fikk enorme konsekvenser for hvordan tyskerne opptrådte som okkupant og krigførere. Det var et ønsket utfall at slavene skulle dø. Om det skjedde gjennom sult, mishandling, regelrette drap eller at de arbeidet seg i hjel var mindre viktig. De var forbruksvare.

I SONA/ZONA tar instruktør Terje Skonseng Naudeer oss med til et sted hvor vi møter ulike skikkelser. Både de destruktive som tar liv og de livskraftige som overlever mot alle odds.   The nazi ideology entailed a dehumanization and loss of dignity for the other. Inspired by the Russian prisoners of war, and their construction of the Nordland railway during world war 2, Nordland Teater presents a performance about the mentality of violence.

The prisoner camps between Mo i Rana and Fauske was established to exploit the manpower of the Russian prisoners. Surrounded by the same mountains we see today, they did what they could to survive. Violence, freezing cold and hunger killed many of the prisoners, who should have been protected by the Geneva convention. Hitler and the nazis divided people in rulers and subjects, ranking them by race. This had massive consequences for how the Germans behaved as occupants and belligerents. It was convenient if the slaves died. If this happened through starvation, abuse, executions or too much work, was not important. They were expendable.

In Sona/Zona instructor Terje Skonseng Naudeer takes us to meet with some very different characters: The destructive and life taking, and the resilient survivors.

  • Directed by/stage design: Terje Skonseng Naudeer
  • Performers: Terje Ranes, Piotr Misztela and Preben Lillebø Rongve
  • Sound design: Jim Oddvar Hansen
  • Light design: Johan Haugen

PERFORMANCES

  • Saturday 02.06.18 18.00 Scene X
Stacks Image 7