Fabrice Moinet - (ot-er)

Stacks Image 23

[ot-er] er et tidsbasert lydprosjekt.

[ot-er] er en serie lydopptak gjort i en gammel rorbu, bebodd av en opptaksmann og en kvinnelig, vill oter, som har slått seg til under gulvet. Prosjektet er et forsøk på å arkivere tilstedeværelsen av dette dyret, og hennes gjester. Det er også en invitasjon inn i en intim lyttetid. Lydopptakeren har vært påslått kontinuerlig gjennom dager og netter i ukesvis, og ingen av disse opptakene er redigert. Dette råmaterialet er et åpent rom for den nysgjerrige lytteren, og en potensiell ramme for å høre den spontane lyden av et vilt dyr.[ot-er] is a time-based sound project.

[ot-er] is a series of sound recordings made in an old fisherman cabin shared by a sound recordist and a wild female otter, which have settled its home under the floor. This project is an attempt to archive the presence of this animal and its companions. It is also an invitation into a single and intimate listening time. The recorder have been running continuously during days and nights for many weeks and none of these recordings have been edited. This raw material is an open space for the curiosity of listening and a potential frame to hear the spontaneous sound of a wild animal.

  • Recorded and presented by: Fabrice Moinet

PERFORMANCES

  • Wednesday 30.05.18 All day, Skrivestua
  • Thursday 31.05.18 All day, Skrivestua
  • Friday 01.06.18 All day, Skrivestua
  • Saturday 02.06.18 All day, Skrivestua
Stacks Image 27