Valdimar Jóhannsson & Crazy Bananas - Workshop presentation

Stacks Image 23

Valdimar Jóhannsson arbeider for tiden med forestillingen The birth of the Putrid Zaphire, der han tar utgangspunkt i sin egen oppvekst på et lite sted på Island. Han bruker material fra dette arbeidet til samarbeidet med ungdomsgruppa Crazy Bananas fra Lofoten, og sammen viser de resultatet av en ukes arbeid i forestillingsform.

Valdimar vokste opp i ei lita bygd, hvor livet var enkelt, folk jobba natt og dag, omgitt av fjell og urovekkende, uforutsigbare naturkrefter. Det var et fordomsfullt og patriarkalsk lokalsamfunn hvor det ukomfortable aldri ble snakket om og kynisme var hovedkommunikasjonsformen. Kreativ virksomhet og kunst var noe de fattige drev med, og for de fleste var det å skaffe seg en skikkelig mannejobb alt livet hadde å by på. Alt lokalsamfunnet ikke forsto seg på ble klassifisert som ubrukelig, og derfor også utradert.

Valdimar hadde ikke mange venner og han belaget seg på fantasien sin for å slå i hjel tida. Hans forhold til Josefin begynte tidlig i livet. Josefin var et bevisst magnetfelt, som seinere i Valdimars liv manifesterte seg som et udefinerbart, menneskeaktig vesen. I dette selvbiografiske arbeidet følger vi disse to, Valdimar og Josefin, gjennom handlingene som har formet Valdimar til den han er i dag.Valdimar Jóhannsson is in the process of making the performance The Birth of the Putrid Zaphire, a project coming from his own upbringing in a small town in Iceland. In Stamsund he collaborates with Lofoten’s local youth company Crazy Bananas, using material from this project, and will show the results of a week’s worth of workshops.

Valdimar grew up in a small town, where life was simple, people worked day and night, surrounded by mountains and eerie unpredictable natural forces. A prejudice patriarchal community where uncomfortable things were never talked about and cynicism was the main way of communication. Creative things and art were something that the poor did, and for most people, getting  a manly job was all that life had to offer. Everything that the community did not understand was classified as useless and consequently eradicated from the community.

Valdimar did not have many friends and relied on his imagination to kill time.
Early in life, his relationship with Josefin began. Josefin was a conscious magnetic field, which later in Valdimar's life, manifested itself as an undefinable humanesque being. In this autobiographical work of The Birth of the Putrid Zaphire, we follow these two through the events that shaped Valdimar as an individual and made him what he is today”.

  • Made and performed by: Valdimar Jóhannsson & Crazy Bananas
  • Photo: Valdimar Jóhannsson

PERFORMANCES

Saturday 02.06.18 17.00 Teater NOR Lille

Stacks Image 27