Eirik Fauske - Vi er dette auget

Stacks Image 4

Ein stad i universet, finns den planetariske tåka The Helix Nebula. Den består av ei døyande stjerne. Tåka blir òg kalla The Outer Eye eller The Eye of God. Den ligg 700 millionar lysår unna, det er ein formasjon av stjernestøv, som ser.  

Vi er dette auget er eit langsiktig framsyningsprosjekt som testar ut teaterreisa som teaterform, og som undersøker ulike publikumsposisjonar, eit forsøk på og ein søken etter eit større vi.

tidlegare
høyrde eg stemmer frå vi
eit vi
dette vi-et snakka og sang framtidssong
syng den songen for megSomewhere in the universe, the planetary nebula known as The Helix exists. It consists of a dying star, and it goes by the name of The Outer Eye, or The Eye of God. It lies 700 million light years away, it’s a formation of stardust, observing.

Vi er dette auget (we are this eye) is a long term performance project, testing out the theatrical journey as theatre form. Examining various audience positions, it is an attempt to and a search for a larger we.

previously
I heard voices from we
a we
this we spoke and sang future song
sing that song for me

  • Made and performed by: Eirik Fauske, Ida Grimsgaard, Marit Grimstad Eggen, Camilla Vatne Barratt-Due, Kjersti Aas Stenby and Erik Bauck Bårdstu
  • Financed by: Stamsund Internasjonale Teater, Villa Lofoten, Kulturrådet, Fond for utøvende kunstnere

PERFORMANCES

  • Thursday 31.05.18 21.00 Hurtigrutekaia
  • Friday 01.06.18 18.30 Hurtigrutekaia
Stacks Image 11